Onze voorwaarden voor de verhuur van feestmateriaal

1. Huurperiode

De huur gaat in op het moment dat de huurder de goederen afhaalt in ons magazijn of op het moment dat wij de goederen bij de huurder afleveren.
Indien gereserveerde goederen niet afgehaald worden, worden annuleringskosten aangerekend t.b.v. 40% van de huurprijs.

2. Verantwoordelijkheid van de huurder

Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van de goederen.
Tijdens de huurperiode dient de huurder de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. risico’s. Hij dient tevens te zorgen voor een degelijke verzekering van de goederen.
De huurder dient de goederen in perfecte staat van onderhoud en in dezelfde staat als ze werden afgeleverd, weer af te leveren bij ons.

Tafellinnen en vaatwerk dient niet afgewassen te worden, doch het vaatwerk moet vrij zijn van etensresten of geledigd zijn.

3. Huurprijzen en betalingsvoorwaarden

De vermelde huurprijzen zijn exclusief 21% BTW en transportkosten.
Het huurbedrag dient contant betaald te worden bij in ontvangstname van de goederen.

4. Gebruik van de gehuurde goederen

De huurder ontvangt de goederen in goede staat voor gebruik en is verplicht de goederen op eigen kosten in die staat te houden.
De huurder dient de goederen correct aan te sluiten en te gebruiken, tegen overbelasting te beschermen en in te staan voor het dagelijks onderhoud.
De verhuurder staat in voor de onderhoudswerkzaamheden die het gevolg zijn van normale slijtage.
De huurder dient in orde te zijn met de wettelijke en reglementaire voorschriften m.b.t. het gebruik van de goederen.

5. Andere voorwaarden

Het is de huurder verboden de goederen onder te verhuren of uit te lenen.
Levering van de goederen door Feesthuis-Geladé gebeurt uitsluitend gelijkvloers.
De huurder dient de goederen aan het einde van de huurperiode klaar te zetten voor afhaling.
De locatie, ondergrond en toegangswegen dienen geschikt te zijn voor de levering en voor de plaatsing van de gehuurde goederen.
De huurder dient alle goederen te verzekeren.